Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület

Köszöntő

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület honlapján. Régi tervünket váltottuk valóra a honlap indításával. Amiért ez most következett be, annak oka az, hogy egyesületünk közel 10 éves történetének eseményei és tapasztalatai olyan mennyiségű dokumentumot hoztak létre, amelynek bemutatásához az önkormányzati honlap már nem nyújt megfelelő felületet.

Így hát megköszönve az önkormányzattól az elmúlt hét évben kapott bemutatkozási lehetőséget új vizekre evezünk, és önálló honlapot indítunk. Bízva abban, hogy a látogatók számára érdekes módon tudjuk bemutatni tevékenységünket, terveinket a mindennapi eseményekről szóló híreket.

El kell mondanom, hogy a honlap indításában szerepet játszott az is, hogy az utóbbi hónapok eseményei azt jelzik felénk, nagyon sok tévhit él a közbeszédben a munkánkkal, tevékenységünkkel kapcsolatban, melyek félreértésekre adnak okot. Ezeknek az eloszlatására a legjobb módszert abban látjuk, ha a nyilvánosság elé tárjuk mindazt, aminek egyesületünk részese, vagy megvalósítója volt. Azokat a dokumentumokat, amelyek a működésünket, gazdálkodásunkat meghatározzák, bemutatják azokat az eseményeket, amelyek ma már emlékként övezik a 2006 óta eltelt időszakot, és amelyeknek nem csak a tagság, de az egész település lakossága részese lehetett. Ezek a dokumentumok szerződésekből, szervezeti iratokból, fényképekből és videókból állnak. Ezeknek a nyilvánosság elé tárásával azt kívánjuk bizonyítani, hogy a Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület működését nem övezi semmiféle titokzatosság és céljai megvalósításával az egész település javát szolgálja.

Amennyiben sikerült felkeltenem az érdeklődését kérem, böngéssze oldalainkat, amelyek folyamatosan telnek meg majd tartalommal és reményeink szerint valamennyi ide látogató érdeklődő számára érdekes információkat nyújt.

Kellemes időtöltést, jó böngészést kívánok!

Tóth Zoltán

egyesületi elnök

Az egyesület bemutatása

Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület bemutatása

Vasváriak Vasváriért Közéleti EgyesületA Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület 2006 januárjában alakult. Célja; a közösségformálás és a hagyományőrzés, Vasvári Pál emlékének ápolása, megismertetése. Az itt felnövő fiatalok összetartozás-tudatának, lakóhelyükhöz való kötődésének erősítése. Sajnálatos hatást gyakorol a Nyírvasvári fiatalokra Nyírbátornak, a kistérség gazdasági és kulturális központjának a közelsége.

A fiatalok jelentős része a 4 km távolságra lévő Nyírbátor iskoláiban kezdi meg iskolai tanulmányait, így ezeket a gyerekeket a faluközössége már kora gyermekkorukban elveszti. Ennek oka, hogy a máshol tanuló gyerekekben nem alakul ki a lakóhelyhez való kötődés, nem a lakóhelyükön élő társaikkal kötnek barátságokat.  Ezért felnőtt korukban könnyebben választanak más lakóhelyet.
Az egyesületnek jelenleg már 117 regisztrált tagja van.
A tevékenység fő célcsoportját képezik, a településen élő fiatalok. Az egyesület hagyományőrző csoportja immár állandó szereplője a községi és kistérségi kulturális rendezvényeknek.
Az elmúlt két évben négy alkalommal szerveztünk tagjainknak erdélyi kirándulást, ahol a történelmi múlt és az erdélyi táj megismerése mellett, a fő hangsúlyt Vasvári Pál élete utolsó hónapjainak a kutatása, megismerése kapta.
2006-ban és 2007-ben és 2008-ban egy hetes nyári honismeretei, közösségformáló tábort szerveztünk, nyírvasvári és körösfői (Erdély) gyerekek részvételével.
2006 márciusában jelent meg az egyesület újságjának, a „Vasvári”-nak az első száma, amely közéleti és ismeretterjesztő írásaival mérföldkőnek számított Nyírvasvári kommunikációjában.  Az újság 2007-től a községi önkormányzat hivatalos lapja.
Egyesületünk a 2006. évi önkormányzati választásokon polgármester és önkormányzati képviselő-jelölteket állított. Jelzi a szervezetnek a község közéletébe való beágyazottságát, hogy a 9 képviselői helyből 6-ot az egyesület jelöltjei szereztek meg.
Egyesületünk élő és tartalmas kapcsolatot ápol az erdélyi Körösfő településen működő Rákóczi Kulturegylettel. Részt veszünk egymás rendezvényein, és nyári csereüdültetést szervezünk a településeinken élő gyerekek számára. A két év alatt közel húsz gyermek vett részt a csereprogramban.