Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület

Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület bemutatása

Vasváriak Vasváriért Közéleti EgyesületA Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület 2006 januárjában alakult. Célja; a közösségformálás és a hagyományőrzés, Vasvári Pál emlékének ápolása, megismertetése. Az itt felnövő fiatalok összetartozás-tudatának, lakóhelyükhöz való kötődésének erősítése. Sajnálatos hatást gyakorol a Nyírvasvári fiatalokra Nyírbátornak, a kistérség gazdasági és kulturális központjának a közelsége.

A fiatalok jelentős része a 4 km távolságra lévő Nyírbátor iskoláiban kezdi meg iskolai tanulmányait, így ezeket a gyerekeket a faluközössége már kora gyermekkorukban elveszti. Ennek oka, hogy a máshol tanuló gyerekekben nem alakul ki a lakóhelyhez való kötődés, nem a lakóhelyükön élő társaikkal kötnek barátságokat.  Ezért felnőtt korukban könnyebben választanak más lakóhelyet.
Az egyesületnek jelenleg már 117 regisztrált tagja van.
A tevékenység fő célcsoportját képezik, a településen élő fiatalok. Az egyesület hagyományőrző csoportja immár állandó szereplője a községi és kistérségi kulturális rendezvényeknek.
Az elmúlt két évben négy alkalommal szerveztünk tagjainknak erdélyi kirándulást, ahol a történelmi múlt és az erdélyi táj megismerése mellett, a fő hangsúlyt Vasvári Pál élete utolsó hónapjainak a kutatása, megismerése kapta.
2006-ban és 2007-ben és 2008-ban egy hetes nyári honismeretei, közösségformáló tábort szerveztünk, nyírvasvári és körösfői (Erdély) gyerekek részvételével.
2006 márciusában jelent meg az egyesület újságjának, a „Vasvári”-nak az első száma, amely közéleti és ismeretterjesztő írásaival mérföldkőnek számított Nyírvasvári kommunikációjában.  Az újság 2007-től a községi önkormányzat hivatalos lapja.
Egyesületünk a 2006. évi önkormányzati választásokon polgármester és önkormányzati képviselő-jelölteket állított. Jelzi a szervezetnek a község közéletébe való beágyazottságát, hogy a 9 képviselői helyből 6-ot az egyesület jelöltjei szereztek meg.
Egyesületünk élő és tartalmas kapcsolatot ápol az erdélyi Körösfő településen működő Rákóczi Kulturegylettel. Részt veszünk egymás rendezvényein, és nyári csereüdültetést szervezünk a településeinken élő gyerekek számára. A két év alatt közel húsz gyermek vett részt a csereprogramban.