IKSZT – Miért éppen az Egyesület!

Nyírvasvárinak nagyon nagy szüksége volt egy közösségi térre. Az omladozó „mozi” lebontását követően semmiféle olyan épület nem volt a faluban, ami közművelődési eseményekhez, közösségi összejövetelekhez megfelelő befogadóképességgel rendelkezett volna, vagy a felszereltsége alkalmassá tette volna ilyen programok lebonyolítására.

Így nagy hiányt pótolt az a pályázati kiírás, amely ilyen fejlesztések megvalósítását támogatta. 2007-ben hallottam először, hogy ilyen pályázat kiírása készül. Nagy izgalommal vártuk annak megjelenését.  A 2008-ban megjelent kiírás azonban tartogatott kellemetlen meglepetést is, hiszen a támogatás felső határát – önkormányzatok estében – a nettó bekerülési költség 100%-ában határozták meg, vagyis a beruházás ÁFA tartalmát a pályázat nem támogatta. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az 53 milliós támogatás után fizetendő általános forgalmi adó megközelítette a 10 millió forintot. Az Áfa-t az önkormányzat nem igényelhette vissza, vagyis ennyi önerő szükséglete volt a beruházásnak. Akkoriban sem volt szokásom az „elmúlt nyóc év”-re hivatkozni, most pedig már miért tenném, de nem árulok el titkot, ha elmondom, a 2006-os választást követően nem állt az önkormányzat rendelkezésére 10 millió forint az önerő biztosításához.

Nonprofit szervezetek esetében azonban a beruházás teljes költségét támogatta a pályázat. Kézenfekvő volt a megoldás – olyan civil szervezetnek kell pályázni, amely megfelelő humán erőforrással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy egy ilyen beruházást megvalósítson, és eleget tudjon tenni az öt éves fenntartási időszakra vállalt kötelezettségeknek is. Azt gondolom nem szükséges azt indokolni, miért a Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesületre esett az önkormányzati képviselők választása.

Határtalan lelkesedéssel kezdtünk a kétfordulós pályázat megírásához. Az pályázat első fordulójában a település helyzetét kellett elemezni külön-külön a demográfiai, foglalkoztatási, szociális, oktatási, közművelődési, egészségügyi és oktatási helyzetet. Majd be kellett mutatni, milyen tevékenységeket, milyen együttműködésben és miként fogunk ellátni. A pályázat tartalmazott kötelezően ellátandó és szabadon választható úgynevezett opcionális feladatokat is. Ehhez egy több száz oldalas módszertani útmutatót adott ki az irányító hatóság, amely részletes ajánlásokat, módszereket javasolt egy-egy feladat ellátásának megtervezéséhez. Sok estét és hétvégét töltöttünk azzal, hogy elképzeljük településünk közművelődését majd az új létesítmény létrejöttét követően. Láttuk magunk előtt a programok önfeledt résztvevőinek arcát. Jó volt az előkészítésnek ezen időszakában részt venni.

Hosszú idő, több mint egy év telt el, míg végül 2009 nyarán megszületett a döntés. Egyesületünk IKSZT címbirtokos lett, jogot szerezve ezzel, hogy támogatási kérelmet nyújtson be a címbirtokosi pályázatban leírtak megvalósításához. A 112/2009. (VIII. 29.) FVM számú rendelet (IKSZT rendelet) pontos előírásokat tartalmazott arra, hogy milyen tartalommal és mellékletekkel kell benyújtani a támogatási kérelmet, milyen helyiségekből kell állnia és milyen berendezéssel, felszereltséggel kel rendelkeznie a létrejövő létesítménynek. Mindezt árajánlatokkal és megfelelő dokumentációval alátámasztva. Részletes megvalósítási és fenntartási tervet is kellett készíteni a beruházási és a fenntartási időszakra. Több hónapos megfeszített munkát igényelt mindez, hiszen olyan tervet kellett kidolgozni, amely egyidejűleg megfelel a jogszabályi előírásoknak és a helyi igényeknek. Mindezt úgy kellett megtervezni, hogy nem rendelkeztünk tapasztalatokkal, hiszen korábban nem működött a településen sem művelődési ház, sem pedig közművelődési könyvtár. Ezen időszakban több vidékfejlesztési pályázat előkészítésén is dolgoztunk 2009 őszén, szeptembertől november végéig minden hétvégét a pályázatok írásával töltöttünk. Megérte, hiszen ezeknek a pályázatoknak az eredményeként épült meg a Szociális Gondozási Központ, A Községi Piac, A Faluház és a Vasvári Pál Emlékház. De az akkor benyújtott a pályázatoknak köszönhető több települési rendezvény is falunapok és más események. Az ekkor létrehozott projektek összértéke meghaladja a 150 millió Ft-ot. Amennyiben pályázatíró céggel végeztetjük el a munkát, csak 5 %-os sikerdíjjal számolva a fizetendő sikerdíj megközelítette volna a 8 millió Ft-ot. Mindezt néhány munkatársammal fizetség nélkül a hétvégéket feláldozva végeztük el. Nem várunk és akkor sem vártunk ezért elismerést, de mégiscsak furcsa, ha mindezt bűnként hozzák fel ellenünk.

De térjünk vissza az IKSZT beruházásához. 2010 áprilisában érkezett meg a támogató határozat, Egyesületünk 53 millió forint támogatást nyert el az IKSZT megvalósítására.

Egy ilyen műveletben, amikor önkormányzati ingatlanon civil szervezet valósít meg beruházást elengedhetetlen feltétel a bizalom és az együttműködés. A nagyobb kockázatot az Egyesület viselte, hiszen, ha az önkormányzati támogatás (nem feltétlenül anyagi támogatásra gondolok itt) megszűnik, akkor is teljesítenie kell a fenntartási időszak öt évére vállalt kötelezettségeket. 2010 választási év volt, egy választásnak pedig többféle eredménye is lehet – olyan is, amely nem teszi lehetővé a további együttműködést. Ma 2015-ben már tudjuk milyen ez a helyzet. Ezért megállapodásokban rendeztük mindkét fél kötelezettségeit és jogait. Egy megállapodás azt szabályozza, milyen módon támogatja az Önkormányzat a beruházást és a fenntartást, egy másik megállapodás használati jogot biztosít az Egyesületnek az ingatlanra.  Egy harmadik megállapodásban az Önkormányzat átadja a közművelődési feladatok ellátását az Egyesületnek. Az Egyesület pedig a megállapodásban vállalja, hogy az IKSZT szolgáltatásainak igénybevételét Nyírvasvári Község valamennyi lakosának, mindenféle megkülönböztetés nélkül biztosítja. Vállalta továbbá, hogy a megállapodásban szereplő ingatlant, az azon eszközölt értéknövelő beruházásokkal együtt a pályázatban előírt fenntartási kötelezettség végén, de legkésőbb 2016. december 31-ig térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja.

Végül 2011 májusára elkészült a Faluház. A megyében első IKSZT-ként kezdtük meg a működést. Az eltelt több mint négy évben közel 15 ezren vettek részt a több mint 600 rendezvényen. Egyesületünk több mint 20 önkéntessel, pályázatból, vagy saját forrásból foglalkoztatott munkavállalókkal igyekezett és igyekszik egyidejűleg megfelelni jogszabályi kötelezettségeknek és a helyi igényeknek.

A beruházás befejezése óta közel 10 kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyeknek maradéktalanul helyt adott a közreműködő szervezet. Hiánytalanul teljesítettük minden kötelezettségünket. Együttműködésre törekedtünk és törekszünk a közélet minden szereplőjével. Igyekszünk magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtani. A szakmai és felügyeleti szervezetek elismerik és nagyra értékelik az itt folyó közművelődési tevékenységet.

Ezt a munkát, ami azért rendszeres és időigényes elfoglaltságot jelent Egyesületünk tagsága nagyrészt önkéntes munkában, díjazás nélkül végzi. Soha nem vártunk ezért köszönetet. Azonban ez a hecckampány, ami az Egyesület és az IKSZT körül kialakult már túl van a jó ízlés határán. Méltatlannak tartom, hogy a település nemrég megválasztott polgármestere megpróbálja úgy feltüntetni Egyesületünk tevékenységét, mint ami a közösség ellenére, nem pedig a javára van.

Ebben a rövidke írásban talán sikerült bemutatnom azokat a körülményeket, amelyek motiváltak minket az IKSZT pályázat ilyen módon történő benyújtásában és megvalósításában. Talán sikerült érzékeltetnem mennyi munka, töprengés van egy ilyen beruházás megvalósítása és az intézmény működtetése mögött. Talán megértik miért vált ki belőlem és Egyesületünk tagságának többségéből heves indulatokat, ha valakik, akik valljuk be, nem sokat tettek még ezért a közösségért, megpróbálják mindezt leértékelni, vagy a közösség számára ártalmas, kártékony és üldözendő tevékenységként bemutatni.

Honlapunkon minden olyan dokumentumot megtalálnak, amelyek az IKSZT működését szabályozzák,

beleértve az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött megállapodásokat is. Láthatnak képeket is rendezvényeink legemlékezetesebb pillanatairól.

Kérem, böngésszék azokat.

"Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség.

De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos."

 

(Albert Einstein)

   
 

Tóth Zoltán

a Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület Elnöke